Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ”

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200 + 15 godzin praktyk asystenckich
Punkty ECTS: 60

Studia adresowane są do osób posiadających tytuł licencjata lub magistra. Ukończenie kształcenia z zakresu Organizacji i Zarządzania Oświatą pozwala, na otrzymanie uprawnień zgodnie z art. 36 Ustawy o Systemie Oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Program kształcenia obejmuje wiedzę dotyczącą polityki oświatowej państwa, zawiera także elementy znajomości systemów oświatowych zjednoczonej Europy. Problematyka zajęć dotycząca podstaw organizacji i zarządzania, prawa oświatowego, socjologii edukacji a także ekonomiki kształcenia pozwala, w bardzo praktyczny sposób zaznajomić się, z funkcjonowaniem szkoły i innych palcówek systemu oświaty. Zdobywana w czasie wykładów, ćwiczeń i warsztatów wiedza dotycząca: planowania pracy placówek, prowadzenia nadzoru pedagogicznego, zasad archiwizowania dokumentów szkolnych, zastosowania systemów informatycznych w zarządzaniu oświatą a także gospodarowania sprzętem i materiałami, umożliwia słuchaczom studiów poznać całe spektrum problematyki funkcjonowania nowoczesnej szkoły w XXI wieku.

Odpłatność za studia podyplomowe: – 3000 zł

Terminy wnoszenia opłat:
– I rata 1500 zł do 30 wrzesień
– II rata 1500 zł do 15 luty
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł.
Cena dla absolwentów ChAT (także dla uczestników i absolwentów innych studiów podyplomowych prowadzonych w ChAT) wynosi 2800 zł (2×1400).

Wymagania wobec kandydatów:
– odpis dyplomu ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich (licencjat lub magister)

Charakterystyka studiów podyplomowych – OZO

Informacje i rekrutacja na studia: irk.chat.edu.pl

p.o. Kierownik Studiów Podyplomowych

dr Rafał Bodarski
tel. +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

mgr Alina Kozakowska – administracja
tel. +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
wróć do góry