Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Praca socjalna
Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku praca socjalna w zakresie pracy socjalnej w służbach społecznych.

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej w zakresie pracy socjalnej w służbach społecznych. Studia dają kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi.

Studia I stopnia

Katalog zajęć 2016/2017 Program studiów roku akademickiego 2016/2017 Kierunek: Praca socjalna Specjalność: Praca socjalna w służbach społecznych 2016/2017 Katalog zajęć 2015/2016 Program studiów roku akademickiego 2015/2016 Kierunek: Praca socjalna Specjalność: Praca socjalna w służbach społecznych 2015/2016

wróć do góry