Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2018/19 aktualizacja 18.03.2019 (plany mogą ulec zmianie prosimy o sprawdzanie daty aktualizacji)

Objaśnienie skrótów umieszczonych na planie:

Studia I stopnia (Wydział Pedagogiczny):
WE – Wczesna edukacja (I)
PR – Pedagogika resocjalizacyjna (I)
WEPO – Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II-III)
PRiM – Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (II-III)
PRO – Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńcza (III)
PSoc – Praca socjalna w służbach społecznych (I-III)
WEA – Wczesna edukacja z językiem angielskim (I-II)
PRiMp – Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa dla pracujących (I-II)

Studia II stopnia (Wydział Pedagogiczny):
PSK – Pedagogika społeczno-kulturowa (I-II)
PSzDZ – Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (I-II)
PSzTP – Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną (I-II)
WETP – Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną (I-II)
PRiPS – Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (I-II)

Studia na Wydziale Teologicznym:
T – studia 5-cio letnie na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot
TL – studia I stopnia (licencjackie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/prot
TM – studia II stopnia (magisterskie) na kierunku teologia, specjalności: e/p/s/wyz

e – specjalizacja teologia ewangelicka
p – specjalizacja teologia prawosławna
s – specjalizacja teologia starokatolicka
prot – specjalizacja teologia protestancka
wyz – specjalizacja teologia tradycji wyznaniowych

Tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2018/19 (aktualizacja 17.12.2018, plany mogą ulec zmianie, prosimy o sprawdzanie daty aktualizacji)

 

wróć do góry