Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska –  kierownik praktyk studenckich, opiekun praktyk, na studiach I stopnia: na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (III rok), wczesna edukacja z językiem angielskim (III rok), studiach II stopnia: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, modułu przygotowania pedagogicznego; na studiach podyplomowych: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie.
dr Elżbieta Aleksiejuk –  opiekun praktyk, na studiach I stopnia: na kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (II rok), wczesna edukacja z językiem angielskim (II rok), na studiach II stopnia: pedagogika społeczno-kulturowa, wczesna edukacja z terapią pedagogiczną.
dr Hanna Tranda – opiekun praktyk, na studiach I stopnia: na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa, na studiach II stopnia: pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna.
dr Joanna Kluczyńska – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku praca socjalna, specjalność: praca socjalna z seniorami, praca socjalna z rodziną

Terminarz praktyk w roku akademickim 2018/2019


Regulaminy praktyk studenckich na kierunku pedagogika

studia I stopnia

studia II stopnia

Regulaminy praktyk studenckich na kierunku praca socjalna

studia I stopnia

Regulaminy praktyk na studiach podyplomowych

 

Informacja o ofertach praktyk

 

Urząd m.st. Warszawy zaprasza studentów pedagogiki i teologii Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej do odbycia praktyk w jednostkach i spółkach miejskich w  roku akademickiego 2018/2019.

Praktyki 2018 r.

Pełna oferta praktyk jest dostępna także tutaj: http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa

 

 

 

Ofertę Student – prezentacja wolontariat

wróć do góry