Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Przy Wydziale Pedagogicznym ChAT działają cztery organizacje zrzeszająca studentów, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków:

– Koło Naukowe Pedagogiki,
– Koło Naukowe Resocjalizacji,
– Koło Naukowe Pracy Socjalnej,
– Koło Naukowe Wielokulturowości.

Działalność Studenckich Kół Naukowych opiera się na realizacji projektów powstałych w skutek odpowiedzi na oczekiwania studentów. W 2014 roku były to m.in. warsztaty polsko-izraelskie w zakresie dialogu i edukacji międzykulturowej, warsztaty edukacji międzykulturowej „Między Innymi” prowadzone przez edukatorów z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, konferencje „Sztuka pomagania”. W 2015 roku Koło Naukowe Wielokulturowości zorganizowało spotkanie z wykładowcami oraz studentami Fachbereich Erziehungswissenschaft – Universität Salzburg.

Zapraszamy studentów do twórczego podejścia do nowych wyzwań, otwartości na doświadczenia w atmosferze współpracy.

wróć do góry