Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach l i II stopnia
   Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
   Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2018 – 26 I 2019
   Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 5 I 2019 (sekcja prawosławna do 8 I 2019)
   Sesja egzaminacyjna: 28 I – 9 II 2019
   Przerwa zimowa: 11 – 16 II 2019

Semestr letni: 18 II – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 18 II – 15 VI 2019
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2019
Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019 (sekcja prawosławna do 30 IV 2019)
Przerwa majowa: 1 V – 4 V 2019
Sesja egzaminacyjna: 17 – 29 VI 2019
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 9 – 21 IX 2019
 —————————————————————————

   • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach podyplomowych
    Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
    Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami: I X 2018 – 16 II 2019
    Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 6 I 2019

Semestr letni: 18 II 2018 – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 18 II – 30 IX 2019
Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019
Przerwa majowa: 1 V – 5 V 2019

wróć do góry