Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kalendarium roku akademickiego 2019/2020 na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2019 – 23 II 2020

 • Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2019 – 28 I 2020
 • Przerwa świąteczna: 23 XII 2019 – 6 I 2020 (sekcja prawosławna do 8 I 2020)
 • Sesja egzaminacyjna: 29 I – 11 II 2020
 • Przerwa zimowa: 12 – 23 II 2020

Semestr letni: 24 II – 30 IX 2020

 • Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 24 II – 12 VI 2020
 • Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2020
 • Przerwa świąteczna: 9 IV – 14 IV 2020 (sekcja prawosławna do 21 IV 2020)
 • Sesja egzaminacyjna: 15 – 27 VI 2020
 • Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 7 – 19 IX 2020

Kalendarium roku akademickiego 2019/2020
na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: 1 X 2019 – 23 II 2020

 • Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami: 1 X 2019 – 23 II 2020
 • Przerwa świąteczna: 23 XII 2019 – 6 I 2020

Semestr letni: 24 II – 30 IX 2020

 • Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 24 II – 30 IX 2020
 • Przerwa świąteczna: 9 IV – 14 IV 2020
wróć do góry