Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA I STOPNIA: PEDAGOGIKA

 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA I STOPNIA: PRACA SOCJALNA

 1. Rodzina jako „mała grupa”. Jej funkcje
 2. Stereotypy i uprzedzenia w perspektywie socjologicznej
 3. Stygmat i stygmatyzacja społeczna. Omów na dowolnie wybranym przykładzie
 4. Analiza gender. Krytyka i afirmacja
 5. Mniejszości religijne w Polsce. Charakterystyka socjologiczna wybranej mniejszości
 6. Zachowania prospołeczne – definicja, uwarunkowania
 7. Psychologia humanistyczna – podstawowe założenia
 8. Stres w zawodzie pracownika socjalnego – uwarunkowania endogenne i egzogenne, radzenie ze stresem
 9. Praca socjalna jako działanie wychowawcze
 10. Nagroda i kara w wychowaniu a przyszłe funkcjonowanie społeczne
 11. Środowisko wychowawcze – pojęcie, wykorzystanie w prowadzeniu pracy socjalnej
 12. Ustawa o pomocy społecznej jako narzędzie pracownika socjalnego
 13. Praca socjalna a polityka społeczna
 14. Asertywność w procesie pomocy
 15. Rola kompetentnej komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
 16. Etyczne aspekty pracy socjalnej
 17. Definiowanie pracy socjalnej – podejście humanistyczne, prakseologiczne, formalne (prawne)
 18. Pożądane cechy i umiejętności pracownika socjalnego
 19. Rozwiązywanie problemów jako procedura pracy socjalnej a praca socjalna z indywidualnym przypadkiem, grupą, społecznością
 20. Istota empowerment
 21. Techniki motywowania klientów do aktywności i uczenia rozwiązywania własnych problemów
 22. Rola superwizji w pracy socjalnej
 23. Wywiad, obserwacja, analiza dokumentów jako techniki pracy socjalnej
 24. Istota i sposób prowadzenia pracy socjalnej w domu pomocy społecznej
 25. Istota i sposób prowadzenia pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej
 26. Projekt socjalny – typy, sposób tworzenia i realizacja
 27. Praca socjalna z osobami dysfunkcjonalnymi osobniczo i społecznie – omów na dowolnie wybranym przykładzie
 28. Rola pracownika socjalnego w pieczy zastępczej
 29. Praca socjalna z ofiarami przemocy
 30. Działania socjalne w tradycji chrześcijańskiej

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE STUDIA II STOPNIA: PEDAGOGIKA

 1. Aksjologiczne podstawy pedagogiki
 2. Cele i zasady wychowania
 3. Fazy rozwoju społeczno-moralnego człowieka
 4. Wychowanie jako spotkanie. Dialog w wychowaniu
 5. Dylematy pedagogiczne stosowania kar i nagród w wychowaniu
 6. Podstawowe wyznaczniki pedagogiki humanistycznej
 7. Pedagogika kultury
 8. Racjonalność jako kategoria teorii wychowania
 9. Wychowanie w ujęciu behawioralnym, instrumentalnym
 10. Wychowanie w ujęciu pragmatycznym
 11. Wychowanie w ujęciu pedagogiki krytycznej i antypedagogiki
 12. Tradycje i źródła pedagogiki personalistycznej
 13. Autorytet w wychowaniu
 14. Społeczne uwarunkowania procesu wychowania
 15. Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowania
wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij