Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zasady organizacji pracy dotyczące Archiwum Prac Dyplomowych ChAT

Harmonogram egzaminów dyplomowych 

  1. Najpóźniej 21 dni przed obroną – przekazanie przez promotora do dziekanatu informacji dotyczącej składu komisji i terminu obrony (wydruk dokumentu z APD)
  2. Najpóźniej 20 dni przed obroną – wprowadzenie przez studenta pracy do systemu APD
  3. Najpóźniej 14 dni przed obroną – po pozytywnej weryfikacji w systemie antyplagiatowym, ostateczny termin zatwierdzenia przez promotora pracy dyplomowej w systemie APD
  4. Najpóźniej 10 dni przed obroną –  student składa we właściwym dziekanacie wydruk skróconego raportu antyplagiatowego oraz pracy dyplomowej (praca musi być zatwierdzona w APD przez promotora i wydrukowana przez studenta z systemu APD), a także  oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowejoświadczenie o udostępnianiu oraz deklarację przystąpienia do klubu absolwenta (opcjonalnie).
  5. Najpóźniej 7 dni przed obroną – ostateczny termin składania indeksów w dziekanacie
  6. Najpóźniej 7 dni przed obroną – zatwierdzenie przez promotora i recenzenta recenzji w APD.

http://apd.chat.edu.pl

wróć do góry