Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Uchwałą nr 96/2013 z dnia 21 marca 2013 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało ocenę pozytywną w sprawie jakości kształcenia na kierunku pedagogika prowadzonym w Wydziale Pedagogicznym ChAT w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Ocena PKA 2013

wróć do góry