Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia licencjackie na kierunku praca socjalna. Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowania pedagogicznego – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz asystent rodziny.

wróć do góry