Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Lektoraty: Kursy języków obcych prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania przez cztery semestry w wymiarze 120 godzin łącznie na studiach dziennych. Kurs zakończony jest egzaminem. Celem zajęć jest rozwijanie znajomości języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński) w zakresie czterech podstawowych umiejętności: czytania, słuchania, pisania i mówienia, z naciskiem położonym na umiejętność mówienia.

Zajęcia w językach obcych:
– Konwersatorium dla studentów III roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Międzykulturowej prowadzone w wymiarze 60 godzin rocznie na studiach dziennych. Założeniem zajęć jest dalsze doskonalenie umiejętności mówienia. Celem konwersatorium jest także wypracowanie umiejętności sprawnego wyrażania opinii i prezentowania stanowisk dotyczących problematyki społecznej i zagadnień z zakresu resocjalizacji.
– Translatorium dla studentów studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone w wymiarze 60 godzin rocznie na studiach dziennych. Zajęcia te mają rozwijać kompetencje językowe studentów w aspekcie leksykalnym i komunikacyjnym z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii w zakresie nauk o wychowaniu. Teksty wykorzystywane w czasie zajęć uwzględniają poszczególne działy pedagogiki.

wróć do góry