Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Profil dydaktyczny: Prawo oświatowe, Struktura i podstawy prawne oświaty, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Ustawodawstwo społeczne, Prawo antydyskryminacyjne, Prawo własności intelektualnej
Profil naukowy: Konstytucyjne podstawy szkolnictwa i nauki, Wolności i prawa uczestników systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, Religia i etyka w szkolnictwie publicznym, Podstawy prawne szkolnictwa wyznaniowego

wróć do góry