Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Profil dydaktyczny: Pedagogika szkoły, Polityka oświatowa, Paradygmaty i reformy oświaty w aspekcie historycznym i porównawczym, Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej edukacji dziecka, Pedagogika porównawcza, Psychologiczne podstawy kształcenia i wychowania, Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna, Terapia pedagogiczna, Edukacja artystyczna
Profil naukowy: Procesy demokratyzacji szkoły, Innowacje pedagogiczne i edukacja alternatywna, Współpraca szkoły z rodzicami w procesie dydaktycznym i wychowawczym, Komparatystyka pedagogiczna ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiego, Kultura szkoły

wróć do góry