Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach l i II stopnia

Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 1 X 2018 – 26 I 2019
Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 5 I 2019 (sekcja prawosławna do 8 I 2019)
Sesja egzaminacyjna: 28 I – 9 II 2019
Przerwa zimowa: 11 – 16 II 2019

Semestr letni: 18 II – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 18 II – 15 VI 2019
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2019
Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019 (sekcja prawosławna do 30 IV 2019)
Przerwa majowa: 1 V – 4 V 2019
Sesja egzaminacyjna: 17 – 29 VI 2019
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 9 – 21 IX 2019
 —————————————————————————

  • Kalendarium roku akademickiego 2018/2019 na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: I X 2018 – 16 II 2019
Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami: I X 2018 – 16 II 2019
Przerwa świąteczna: 24 XII 2018 – 6 I 2019

Semestr letni: 18 II 2018 – 30 IX 2019
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 18 II – 30 IX 2019
Przerwa świąteczna: 18 IV – 23 IV 2019
Przerwa majowa: 1 V – 5 V 2019

—————————————————————————

  • Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym: 2 X 2017 – 26 I 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 I 2018 (sekcja prawosławna do 9 I 2018)
Sesja egzaminacyjna: 29 I – 9 II 2018
Przerwa zimowa: 10 – 18 II 2018

Semestr letni: 19 II – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim: 19 II – 15 VI 2018
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018 (sekcja prawosławna do 10 IV 2018)
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018
Sesja egzaminacyjna: 18 – 30 VI 2018
Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 10 – 20 IX 2018

  • Kalendarium roku akademickiego 2017/2018 na studiach podyplomowych

Semestr zimowy: 1 X 2017 – 18 II 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z zaliczeniami i egzaminami:  2 X 2017 – 18 II 2018
Przerwa świąteczna: 23 XII 2017 – 7 I 2018

Semestr letni: 19 II 2017 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne wraz z egzaminami i zaliczeniami: 19 II – 30 IX 2018
Przerwa świąteczna: 29 III – 4 IV 2018
Przerwa majowa: 30 IV – 6 V 2018

wróć do góry