Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Organy Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego ChAT

1. Zarząd Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogicznego ChAT

 • Sebastian Gburek –przewodniczący
 • Maciej Fidurski – wiceprzewodniczący
 • Ewelina Niedźwiedź
 • Julita Nesteruk
 • Pola Krzemińska

2. Komisja Rewizyjna Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego

 • Magda Miączyńska – przewodnicząca
 • Patrycja Wojtaszek – wiceprzewodnicząca
 • Dorota Kubacka

3. Sąd Koleżeński Studentów Wydziału Pedagogicznego

 • Monika Sabała – przewodnicząca
 • Rita Kosiewicz – wiceprzewodnicząca
 • Bożena Kaczor

4. Skład przedstawicieli studentów Wydziału Pedagogicznego do Senatu ChAT

 • Zuzanna Glapska
 • Paulina Wylazłowska

5. Skład przedstawicieli studentów WP do Rady Wydziału Pedagogicznego ChAT

 • Patrycja Pawełczyk
 • Zuzanna Glapska
 • Karolina Trzeciak

6. Skład Komisji Stypendialnej WP ChAT:

 • Monika Sabała
 • Alicja Duda
 • Grzegorz Czajka

Adres email: samorzad_wp@chat.edu.pl

 • Zebranie Samorządu Studenckiego Wydziału Pedagogicznego ChAT 8 listopada br.(czwartek)

Zarządu Samorządu Studenckiego WP ChAT, Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów WP, Sądu Koleżeńskiego Studentów WP, Składu przedstawicieli studentów WP do Senatu ChAT, Składu przedstawicieli studentów WP do Rady Wydziału Pedagogicznego ChAT, Komisji Stypendialnej WP ChAT, Odwoławczej Komisji Stypendialnej WP ChAT. Spotkanie odbędzie się o godz. 13:00 w audytorium nr 204. Obecność obowiązkowa. W przypadku, gdyby komuś kolidowałoby to z zajęciami – możliwość otrzymania usprawiedliwienia nieobecności.

Przewodniczący
Zarządu Samorządu Studenckiego
Wydziału Pedagogicznego ChAT
Sebastian Adam Gburek

 • Podziękowanie dla Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego ChAT
Pismo Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” dotyczące podziękowań dla Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego ChAT za przeprowadzenie zbiórki i przekazanie darów dla podopiecznych ośrodka.
treść pisma pdf
 • Nagrody dla studentów
Podczas 29. posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r. Pani Dziekan dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta wręczyła studentom nagrody za udzielenie wsparcia i pomocy w organizacji akcji charytatywnych przeprowadzonych w bieżącym roku akademickim w Akademii.

Nagrody otrzymali:

 • Sebastian Gburek – Wydział Pedagogiczny
 • Piotr Baranowski – Wydział Pedagogiczny
 • Adrian Kucharczyk – Wydział Pedagogiczny
 • Daniel Wiśniewski – Wydział Teologiczny
 • Tomasz Mirecki – Wydział Pedagogiczny

 

wróć do góry