Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska – kierownik praktyk studenckich,

opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (III rok) oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika, specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

mgr Elżbieta Aleksiejuk – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja (II rok) oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-kulturowa.
dr Hanna Tranda – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika,

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa.

dr Joanna Kluczyńska – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku praca socjalna, specjalność: praca socjalna w służbach społecznych, oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Terminy praktyk w roku akademicki 2016/17 (plik PDF)

Regulaminy praktyk studenckich na kierunku pedagogika

studia I stopnia

 1. Wczesna edukacja
 2. Pedagogika resocjalizacyjna
 3. Pedagogika resocjalizacyjna z modułem dodatkowym pedagogiki opiekuńczej

studia II stopnia

 1. Pedagogika społeczno-kulturowa
 2. Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe 2015/2016
 3. Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe 2016/2017
 4. Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 2015/2016
 5. Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 2016/2017
 6. Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną 2015/2016
 7. Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną 2016/2017

Regulaminy praktyk studenckich na kierunku praca socjalna

studia I stopnia

 1. Praca socjalna w służbach społecznych

Regulaminy praktyk na studiach podyplomowych

 1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Organizacja i zarządzanie oświatą
wróć do góry