Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska – kierownik praktyk studenckich, opiekun praktyk na: studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (III rok), studiach II stopnia: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, studiach podyplomowych: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie, moduł przygotowania pedagogicznego.
mgr Elżbieta Aleksiejuk – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja (II rok) oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-kulturowa i wczesna edukacja z terapią pedagogiczną.
dr Hanna Tranda – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa.
dr Joanna Kluczyńska – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku praca socjalna, specjalność: praca socjalna w służbach społecznych.


Terminy praktyk w roku akademickim 2017/2018 (aktualizacja 30.10.2017)


Regulaminy praktyk studenckich na kierunku pedagogika

studia I stopnia

studia II stopnia

Regulaminy praktyk studenckich na kierunku praca socjalna

studia I stopnia

Regulaminy praktyk na studiach podyplomowych

wróć do góry