Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska – kierownik praktyk studenckich,

opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą (III rok) oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika, specjalności: pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.

mgr Elżbieta Aleksiejuk – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja (II rok) oraz na studiach II stopnia na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika społeczno-kulturowa i wczesna edukacja z terapią pedagogiczną.
dr Hanna Tranda – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku pedagogika,

specjalność: pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa.

dr Joanna Kluczyńska – opiekun praktyk na studiach I stopnia na kierunku praca socjalna, specjalność: praca socjalna w służbach społecznych.


Terminy praktyk w roku akademickim 2017/2018


Regulaminy praktyk studenckich na kierunku pedagogika

studia I stopnia

studia II stopnia

Regulaminy praktyk studenckich na kierunku praca socjalna

studia I stopnia

Regulaminy praktyk na studiach podyplomowych

wróć do góry