Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Inspektor Danych Osobowych

  25 stycznia 2019

  Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie od stycznia br. funkcję Inspektora Danych Osobowych w ChAT pełni dr Izabela Kochan (mail: iod@chat.edu.pl).

 • Logowanie USOSweb

  27 września 2018

  Uprzejmie informujemy, że Studenci I roku studiów, których procedura rekrutacyjna została zakończona, zobowiązani są do zalogowania się na indywidualne konta przebiegu studiów na stronie https://usosweb.chat.edu.pl Loginem jest numer PESEL, hasło takie samo jak przy logowaniu się na stronę rekrutacji http://irk.chat.edu.pl/. W razie problemów prosimy o kontakt mailowy: m.frica@chat.edu.pl

 • Zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 2018/2019 odbywają się za pośrednictwem systemu USOSweb.

  Oferowane przedmioty fakultatywne:

  • Historia kultury polskiej (część 1) – prof zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko,
  • Religie świata wobec bogactwa i bogacenia się – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia geografii religii – dr Zbigniew Paszta,
  • Wybrane zagadnienia społeczne w średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej – ks. dr Anatol Szymaniuk,
  • Pedagogika biblijna. Co Pismo Święte mówi nam o człowieku – ks. dr Doroteusz Sawicki,
  • Zagadnienia etyczne i wiara w procesie edukacyjno-wychowawczym – ks. dr Andrzej Baczyński,
  • Nauczyciel jako lider w swoim środowisku – szkolne pracownie mediacji (warsztaty praktyczne) – dr Joanna Koleff-Pracka
  • Współczesne kierunki resocjalizacji oraz metody wychowania resocjalizacyjnego – dr Rafał Kubicki

  Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  UWAGA!
  Limit liczebności grup fakultatywnych – max. 20 osób.

  Obowiązek zapisu na przedmioty fakultatywne nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna (PRiPS) oraz pedagogika społeczno-kulturowa (PSK).

   

   

 • Zapisy na lektoraty

  27 września 2018

  Uprzejmie informuję, że zapisy na lektoraty* oraz translatoria w języku obcym ** odbywają się za pośrednictwem  systemu USOSweb. Zapisu należy dokonać od dnia 1 października godz. 8:00 do dnia 15 października godz. 23:59.

  *Dotyczy studentów I roku studiów I stopnia
  **Dotyczy studentów I roku studiów II stopnia

 • WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT

  1 czerwca 2018

  Uwaga wszyscy studenci ChAT!

  Dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) w godz. 11:00-14:00 w sali nr V
  w siedzibie ChAT przy ul. Miodowej 21C odbędą się

  WYBORY ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT

  Obecność wszystkich Państwa jest wielce pożądana!

  Uwaga: w dniu wyborów wszystkie zajęcia w Uczelni odbywają się według normalnego planu zajęć. Wykładowcy zwalniają studentów z zajęć tylko na czas udziału w głosowaniu.

  Ogłoszenie o wyborach w pliku pdf
  Regulamin Samorządu Studentów

  W związku z koniecznością wyboru
  ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT
  na szczeblu uczelnianym
  prosimy o zgłaszanie KANDYDATUR NA CZŁONKÓW
  do:
  RADY UCZELNIANEJ
  UCZELNIANEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
  UCZELNIANEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

  do dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) do godz. 10:00.

  Ogłoszenie w pliku pdf

  W związku z koniecznością wyboru
  ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW ChAT
  na szczeblu wydziałowym
  prosimy o zgłaszanie KANDYDATUR NA CZŁONKÓW
  do:
  ZARZĄDU Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  KOMISJI REWIZYJNEJ Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego

  do dnia 14 czerwca 2018 r. (czwartek) do godz. 10:00.

  Ogłoszenie w pliku pdf

wróć do góry