Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Informacja

  10 stycznia 2017

  W bieżącym roku kalendarzowym zajęcia z dr I. Kochan: Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej (I WEPO/WEA/PRiM/PRiMp) rozpoczynają się w dniu 12.01.2017 (czwartek).

 • Informacja

  9 stycznia 2017

  Informacja o odwołanych zajęciach

  Pan dr Rafał Bodarski odwołuje zajęcia w dniu 10 stycznia 2017 r. (Pedagogika pracy I PSzDz, Psychopedagogika pracy i organizacji, III PSOC) Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony bezpośrednio ze studentami.

 • Zaproszenie na studia

  20 grudnia 2016

  Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza w roku akademickim 2016/2017 (od semestru letniego)
  na
  kwalifikacyjne studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”

  Studia trwają trzy semestry, uprawniają do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach I-III, są w pełni zgodne z wymaganiami nowego Standardu kształcenia nauczycieli oraz nową podstawą programową dla wczesnej edukacji.
  Koszt studiów:
  Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 16
  Kierownik studiów podyplomowych: dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

  Studia kierowane są do: absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i mają przygotowanie pedagogiczne

  Absolwent studiów posiada wiedzę z zakresu:
   Psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
   Diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   Szczegółowych metodyk pracy dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   Metodyki pracy pedagogicznej z dziećmi środowisk wielokulturowych i różnojęzycznych
   Etyki pracy nauczycielskiej

  Absolwent posiada umiejętności praktyczne z zakresu:
   Organizacji zajęć przedszkolnych oraz w klasach I-III, zgodnych z nową podstawą programową
   Stymulacji rozwoju dziecka z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik pedagogicznych
   Konstruowania planów dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
   Tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka z trudnościami wynikającymi z nieharmonijnego rozwoju, pracy w zespołach wspierających
   Tworzenia planów wsparcia rozwoju dziecka zdolnego

  Studia przygotowują do pracy w charakterze:
   Nauczyciela wychowania przedszkolnego (w przedszkolach publicznych i niepublicznych, nauczania indywidualnego dziecka w wieku przedszkolnym, szkołach, w których organizowane są grupy przedszkolne)
   Nauczyciela edukacji zintegrowanej (szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne)

  Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zaprasza w roku akademickim 2016/2017 (od semestru letniego)
  na
  kwalifikacyjne studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”
  Studia trwają trzy semestry i są w pełni zgodne z wymaganiami nowego Standardu kształcenia nauczycieli.

  Koszt studiów:
  Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 16
  Kierownik studiów podyplomowych: dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska

  Studia kierowane są do: absolwentów, którzy posiadają tytuł licencjata lub magistra i nie mają przygotowania pedagogicznego a chcieliby je uzupełnić. Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne” mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne i psychologiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych. Zawierają treści programowe dotyczące praktycznego przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Są one niezbędne dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego.

  Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:
  pedagogiki ogólnej
  teorii wychowania
  pedagogiki społecznej
  etyki pracy nauczyciela
  profilaktyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole
  diagnozy i terapii pedagogicznej
  psychologii ogólnej
  psychologia rozwoju człowieka
  psychologia wychowawczej
  dydaktyki ogólnej
  planowania i ewaluacji pracy dydaktycznej
  metodyka pracy doradcy zawodowego w szkole
  metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej
  warsztat umiejętności wychowawczych
  emisji głosu
  W programie znajduje się również seminarium dyplomowe oraz praktyka dydaktyczna (75 h) i praktyka opiekuńczo-wychowawcza (75 h)

  Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 • Informacja

  28 listopada 2016

  Studenci Wydziału Pedagogicznego Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego informuje, że w dniu 1 grudnia 2016 r. (czwartek) odbędą się wybory:
  1. Uzupełniające Skład Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego.
  2. Uzupełniające skład ‚przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Pedagogicznego.
  Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej w dziekanacie Wydziału
  Pedagogicznego do godz. 11.00 w dniu wyborów.
  Wybory odbędą się o godz. 14:00 w sali nr VII.
  Bardzo prosimy o przybycie!

  Samorząd Studentów
  Wydziału Pedagogicznego
  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

 • Informacja

  28 listopada 2016

  Dziekanat Wydziału Pedagogicznego informuje, iż decyzje o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2016/2017 będzie można odbierać od dnia 29.11.2016 r.

wróć do góry