Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kwestor

mgr Bogumiła Fliszkiewicz
tel.: 506 002 309
email: b.fliszkiewicz@chat.edu.pl

Specjalista ds. księgowości

mgr Ewa Larwińska

tel.: 506 002 309

email: e.larwinska@chat.edu.pl

Specjalista ds. płac

mgr Arkadiusz Zaręba

tel.: 506 002 309

email: a.zareba@chat.edu.pl

Główne konto bankowe: Pekao S.A. O/Warszawa 06 1240 6247 1111 0000 4973 8867
Nr rachunku do wpłat za usługi edukacyjne: 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050

wróć do góry