Christian Theological Academy in Warsaw

(born 1967), professor at ChAT, since 2012 Chancellor of the Academy, habilitated PhD of both theological sciences and humanities (pedagogy), chair of Religion and Culture Pedagogy Department at Faculty of Pedagogy, clergyman of Evangelical Church of the Augsburg Confession. Specialist in religious education, theory of education and systematic bases of evangelical theology. 1991-1993 scholar of Diakonisches Werk at Munich University. 1996-2008 manager of Ecumenical Institute of Pedagogy ChAT, 2008-2012 Vice-Chancellor of ChAT. Member of the Synod of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Republic of Poland and member of trilateral commission of evangelical churches in Poland. 2007-2012 member of the Scientific Board of Institut für Diasporawissenschaft in Leipzig. Coordinates the cooperation of ChAT with Bonn University, Evangelische Hochschule Nürnberg, Evangelische Hochschule Freiburg. Also works as a lecturer at Maria Grzegorzewska Academy of Special Education in Warsaw. Member of editorial boards of journals: „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie”, „Paedagogia Christiana”, „Studia z Teorii Wychowania” (title in English: “Studies on the Theory of Education”). 2012-2015 manager of a grant financed by National Science Centre: „Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników” (English translation: “Rationality of school education in the perspective of cognitive interests of its participants”).

Selected publications: Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie (with M. Karwowski, Kraków 2016), Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii (Warsaw 2011), Religia. Encyklopedia PWN, tomy 1-9 (co-editor with Tadeusz Gadacz, Warsaw 2001-2003), Pedagogika. Leksykon PWN (co-editor with Bogusław Śliwerski, Warsaw 2000), Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim (Warsaw 1998), Elementy pedagogiki religijnej (editor, Warsaw 1998), Przeszłość przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie (co-editor with K. Woźniak, Łódź 1998), Z problemów hermeneutyki protestanckiej (Łódź 1996), Religia a słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha (Łódź 1994). Translated from German: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer (Bielsko-Biała 1996).

back to top