Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kierownik

mgr Elżbieta Aleksiejuk

Założenia programowe Biura Karier Absolwentów ChAT:

  • promocja uczelni
  • prowadzenie doradztwa zawodowego
  • informowanie studentów i absolwentów uczelni o rynku pracy
  • dostarczanie informacji o kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • prowadzenie rozmów doradczych
  • pomoc przy określaniu indywidualnych predyspozycji
  • konsultowanie dokumentów aplikacyjnych
  • pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych
  • konsultacja w zakresie przygotowania się do procedur selekcyjnych stosowanych przez pracowników

Do ściągnięcia:

wróć do góry