Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji projektu „ChAT przyszłości” (Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji  Rozwój 2014-2020) z dnia 11.06.2019 r. Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2019 r. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – formularz cenowy Załącznik nr 3 – projekt umowy Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 2 – formularz cenowy Protokół wyboru oferty …

wróć do góry