Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rektor i Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018
w dniu 5 października 2017 r.  w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c
PROGRAM
godz. 13:00 Nabożeństwo oraz podpisanie aktu erekcyjnego budowy nowej siedziby Uczelni
godz. 14:00 Uroczystość inauguracji
• Hymn państwowy
• Przemówienie Rektora
• Immatrykulacja studentów I roku
• Przemówienie przedstawiciela studentów
• Wykład inauguracyjny: Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny Zachodu wygłosi prof. dr hab. Zbigniew Pasek

wróć do góry