Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dzień otwarty Wydziału Pedagogicznego 1 czerwca 2017 r. 

ChAT jest Uczelnią dwuwydziałową i kształci studentów w zakresie nauk pedagogicznych, teologicznych i pracy socjalnej. Oferuje ponadto studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, organizacji i zarządzania oświatą, przygotowania pedagogicznego oraz asystenta rodziny.

Zapraszamy kandydatów do twórczego podejścia do nowych wyzwań w atmosferze współpracy.

Rekrutacja na studia od 2 maja w systemie irk.chat.edu.pl

Materiały promocyjne do pobrania:

Studia na kierunku pedagogika

Oferta studiów podyplomowych

Studia na kierunku praca socjalna

Studia na kierunku teologia

Dzień otwarty 2017 r.

wróć do góry