Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zapraszamy na cykl 5 otwartych wykładów gościnnych prof. dr. hab. Michaela Woltera (em. profesor Uniwersytetu w Bonn)

27-29 MAJA 2019 r.

Aula, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48

  • 27 maja, godz. 10.30-12.00: „Nauka o usprawiedliwieniu“ u Pawła i w szkole Pawłowej – cześć 1
  • 27 maja, godz. 13.30-15.00: „Nauka o usprawiedliwieniu“ u Pawła i w szkole Pawłowej – cześć 2
  • 28 maja, godz. 10.30-12.00: „Nauka o usprawiedliwieniu“ u Pawła i w szkole Pawłowej – cześć 3
  • 28 maja, godz. 13.30-15.00: Zbory chrześcijańskie a pluralizm kulturowy w I wieku
  • 29 maja, godz. 10.30-12.00: Powstanie wiary w zmartwychwstanie Jezusa

Wykłady będą prowadzone w języku niemieckim z tłumaczeniem na język polski, każdy połączony z dyskusją

Prof. Dr. Dr. hc. Michael Wolter

ewangelicki teolog, biblista zajmujący się Nowym Testamentem. Studiował w Berlinie, Heidelbergu i Getyndze, doktorat uzyskał w Uniwersytecie w Heidelbergu (1977), a habilitację w Uniwersytecie w Moguncji (1986; nagrodzona Hanns-Lilje-Preis przez Akademie der Wissenschaften zu Göttingen). Profesor wielu uczelni w Niemczech i zagranicą (m.in. Oxford, Pretoria, Rzym, Sankt Petersburg). Odznaczony w 2016 roku Medalem za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz doktoratem honoris causa Uniwersytetu w Atenach. Od 2016 roku w stanie spoczynku.

Redaktor Theologische Realenzyklopädie (TRE), autor wielu książek i artykułów, jeden z najbardziej uznanych specjalistów od literatury Pawłowej. Do jego ostatnich publikacji należą:

  • 5. Esra-Buch / 6. Esra-Buch, JSHRZ III/7, Gütersloh 2001.
  • Das Lukasevangelium, HNT 5, Tübingen 2008 (ang. tłumaczenie: The Gospel According to Luke. I. Luke 1-9,50 oraz II. Luke 9,51-24,52, tłum. Wayne M. Coppins i Christoph Heilig, Waco, TX 2016 i 2017).
  • Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie, Neukirchen-Vluyn 2011 (ang. tłumaczenie: Paul. An Outline of his Theology, tłum. Robert L. Brawley, Waco, TX 2015).
  • Der Brief an die Römer. Teilband 1: Röm 1-8, EKK VI/1, Neukirchen-Vluyn 2014.
  • Der Brief an die Römer. Teilband 2: Rom 9-16, EKK VI/2, Neukirchen-Vluyn 2019.
wróć do góry