Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2019 zamieścił Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oznacza to, że każde dzieło naukowe mające charakter monografii wydane w naszej oficynie uzyska 80 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Wydawnictwo Naukowe ChAT ma ponad 60-letnią tradycję. Obok monografii i innych pozycji zwartych wydaje dwa punktowane czasopisma naukowe: „Rocznik Teologiczny” oraz „Studia z Teorii Wychowania”.

Zapraszamy autorów tekstów naukowych do współpracy!

wróć do góry