Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawa 2.0) Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej wybrał dnia 30 maja 2019 roku Radę Uczelni w składzie: J.E. ks. bp Jerzy Samiec, J.E. abp dr hab. Jakub Kostiuczuk, J.E. bp dr hab. prof ChAT Marcin Hintz, Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Ks. dr Andrzej Baczyński, Ks. infułat Andrzej Gontarek, Dr Jarosław Charkiewicz, Mec. Tomasz Nast., Pan Sebastian Szymański (przewodniczący samorządu studentów).

Przewodniczącym Rady został prawnik, pisarz i teolog prawosławny dr Jarosław Charkiewicz.

Na posiedzeniu 30 maja 2019 r. Senat ChAT uchwalił też nowy Statut Akademii oraz przepisy z nim związane. Nowa regulacja obowiązywać będzie od 1 października 2019 roku.

wróć do góry