Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu ChAT w dniu 13 grudnia J.M. Rektor dr hab prof. ChAT Bogusław Milerski wręczył wybitnemu wykładowcy medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uroczysta laudację wygłosił prof. Tadeusz J. Zieliński, Prorektor ds. kształcenia i rozwoju. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dokonań naukowych Profesora w zakresie badań nad historią prawa, w zakresie prawa konstytucyjnego i wyznaniowego oraz dla jego wkładu w tworzenie gwarancji ustrojowych dla mniejszości wyznaniowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Stanowi wyraz głębokiego uznania za jego szczególne zasługi dla uczelni i całej społeczności akademickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

wróć do góry