Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniu 24 maja 2018 roku w obecności członków Senatu ChAT odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie i Kijowską Akademią Duchowną (Ukraina). Umowa została podpisana przez Jego Magnificencję Rektora ks. prof. ChAT dr hab. Bogusława Milerskiego i Prorektora ChAT ds. nauki abp. prof. zw. dr hab. Jerzego Pańkowskiego oraz Jego Magnificencję Rektora Kijowskiej Akademii Duchownej bp. Sylwestra (Stoiczewa) i Prorektora prof. Volodimira V. Buregę.
Porozumienie otwiera możliwość nawiązania bliższej współpracy między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i studentami obu Uczelni.

wróć do góry