Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie jest jedną z uczelni wyższych, które kształcą przyszłych pracowników socjalnych. Na Wydziale Pedagogicznym kierunek praca socjalna przygotowuje kadry dla pomocy społecznej, ale także dla innych instytucji, gdzie udziela się ludziom różnorakiej pomocy, dla organizacji pozarządowych i kościelnych zajmujących się niesieniem wsparcia potrzebującym. Program trzyletnich studiów licencjackich wypełniają przedmioty związane bezpośrednio z pracą socjalną (np. teoria i metodyka pracy socjalnej, praca socjalna z konkretnymi grupami klientów, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz administracyjne, etyka zawodu), ale również te, które przygotowują do jej prowadzenia (elementy psychologii, pedagogiki, socjologii, komunikacja interpersonalna) i rozszerzają perspektywę budowania relacji z klientem. Studenci realizują praktyki zawodowe, podczas których mają szansę zakosztować swoich przyszłych obowiązków. W nadchodzącym roku akademickim studenci rozpoczynający studia będą mogli wybierać spośród dwóch specjalizacji: pracy socjalnej z rodziną lub z osobami starszymi. Na uwagę zasługuje również szczególny klimat samej Akademii, w której współwystępujące wielowyznaniowość, wielokulturowość i różnorodność kształtują ważne dla przyszłych pracowników socjalnych cechy: otwartość, tolerancję i poszanowanie dla odmienności. (więcej)

wróć do góry