Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniach 22 i 23 czerwca 2017 w siedzibie ChAT w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej”, zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny (Katedrę Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej.

Konferencję otworzył JM Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski, Pan Arkadiusz Walczak, Dyrektor WCIES i Dziekan Wydziału Pedagogicznego ChAT, prof. Renata Nowakowska-Siuta.
Prelegentami konferencji byli, w kolejności:

Pierwszy dzień obrad

 • Jolanta Urbanikowa, Pełnomocnik Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski, temat wystąpienia: Od oświaty do szkolnictwa wyższego – kształcenie językowe w polityce edukacyjnej,
 • dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, temat wystąpienia: Polityka oświatowa w zakresie szkolnictwa podstawowego w Finlandii,
 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, temat wystąpienia: Elitarne szkolnictwo średnie – perspektywa porównawcza,
 • prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, temat wystąpienia: Globalna piłka nożna. Konteksty porównawczo – kulturowe,
 • prof. dr hab. Ewa Przybylska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, temat wystąpienia: Edukacja podstawowa dorosłych w politykach państwowych,
 • dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, temat wystąpienia: Myślenie krytyczne w kształceniu nauczycieli – perspektywa porównawcza,
 • dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, temat wystąpienia: „Transfer” z programu matury międzynarodowej do ponad 200 gimnazjów w małych miejscowościach,
 • dr Jacek Romaniuk, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, temat wystąpienia: Rola nauczyciela na styku kultur w drugiej połowie XX w. w świetle autobiograficznych refleksji nauczycieli amerykańskich i polskich,

Drugi dzień obrad

 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Socjologii, temat wystąpienia: Singapur – uwarunkowania edukacyjnego sukcesu,
 • prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, temat wystąpienia: Ustrój szkolnictwa wyższego według projektów tzw. Ustawy 2.0 z 2017 roku,
 • prof. dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, temat wystąpienia: Polityka oświatowa z trzech perspektyw,
 • dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, temat wystąpienia: Wiedza i manipulacje. Pedagogika porównawcza i polityka oświatowa na kursie kolizyjnym,
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, temat wystąpienia: Czy pedagogika porównawcza jest jeszcze potrzebna?

Na koniec każdego dnia debat był czas na komentarze i pytania do Prelegentów oraz zsyntetyzowanie poruszanych kwestii.

Dwudniowe forum wymiany myśli podsumowała i zamknęła Dziekan Wydziału Pedagogicznego ChAT, prof. Renata Nowakowska-Siuta.

Dziękujemy Referentom za stworzenie twórczej atmosfery, inspirującej do przemyśleń i wniosków ku przyszłości. Dziękujemy Uczestnikom za klimat obrad i niespieszną wymianę myśli. Dziękujemy

Zespołowi Organizacyjnemu za przyjazną atmosferę.

Podczas konferencji „Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej” poruszono wiele ważnych tematów, które zostaną udostępnione w monografii pokonferencyjnej.

wróć do góry