Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyło się 28 maja 2019 r. posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Warszawskich. Było to kolejne z regularnych spotkań osób kierujących uczelniami mającymi siedzibę w Stolicy i jej otoczeniu, zarówno publicznymi jak i niepublicznymi. Najwięcej uwagi podczas posiedzenia poświęcono zagadnieniom wdrażania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawy 2.0), w tym uchwalaniu przez senaty uczelni nowych statutów. Posiedzeniu przewodniczył J.M. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Marcin Pałys. Gości podejmował J.M. Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski.

wróć do góry