Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W murach Akademii obradowała 2 czerwca br. Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). W obradach wzięli udział udział przedstawiciele 3 resortów w randze wiceministrów wraz doradcami oraz prezydium PRE. Przyjęto stanowisko popierające dodatkowe finansowanie szczególnych zadań z zakresu polityki wyznaniowej państwa, realizowanych przez naszą uczelnię, oraz budowę nowej siedziby ChAT (na obecnym etapie uczelnia posiada działkę, wykonała całość dokumentacji architektoniczno-budowlanej i wystąpiła o pozwolenie na budowę).

Komisja Wspólna Rząd i PRE_stanowisko_2015_06_02_przyjęte

wróć do góry