Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Na wniosek Rady Wydziału Teologicznego ChAT (Uchwała nr 10/2016 Rady Wydziału Teologicznego ChAT z dnia 30 czerwca 2016 r.), Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie nadał tytuł Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. Michaelowi Meyerowi-Blanckowi za wybitne zasługi dla dokonań w ewangelickiej teologii praktycznej i pedagogiki religii, rozwoju teologii jako dyscypliny naukowej oraz działalności na rzecz współpracy między Uniwersytetem Fryderyka Wilhelma w Bonn, a Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.
Uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej odbyła się w dniu 26 października 2017 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie podczas posiedzenia Senatu ChAT. Uczestniczyli w niej m.in.: zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich, delegaci szkół wyższych, przedstawiciele władz państwowych oraz liczne grono zaproszonych gości.
Po wprowadzeniu Nominata w asyście władz uczelni zabrzmiał hymn państwowy. Uczestników uroczystego posiedzenia Senatu ChAT oraz zaproszonych gości powitał JM Rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski. Rektor uczelni, który jednocześnie został wybrany promotorem postępowania, wygłosił laudację i zapoznał zebranych gości z uchwałą Senatu ChAT. Następnie Rektor odczytał treść dyplomu Doktora Honoris Causa, który następnie wraz z Prorektorami i Dziekanami wydziałów wręczyli prof. Michaelowi Meyerowi-Blanckowi. Po odebraniu zaszczytnego tytułu nowy Doktor Honoris Causa wygłosił okolicznościowe przemówienie na temat: „Protestantyzm i kształcenie”.
Na zakończenie uroczystości chór akademicki pod dyrekcją prof. dr. hab. Włodzimierza Wołosiuka odśpiewał pieśń Gaudeamus igitur.

Tekst wykładu w języku polskim

Tekst laudacji

 

wróć do góry