Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Akademia zyskała reprezentanta w istotnych organach nauki.
Bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, kierownik Sekcji Ewangelickiej w Wydziale Teologicznym ChAT, został członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, instytucji powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny naukowej jednostek akademickich w Polsce.
Nominacja ta wynika z docenienia indywidualnych dokonań naszego Profesora, ale także stanowi formę uznania roli naukowej ChAT.
Warto przypomnieć, że inni nasi pracownicy – abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski i prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska – są członkami Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
wróć do góry