Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Senat naszej Uczelni nadał 29 listopada 2018 r. Medal za Zasługi dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Panu prof. dr. hab. Michałowi Pietrzakowi, emerytowanemu wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i ChAT. W uzasadnieniu uchwały senackiej czytamy, że wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dokonań naukowych Profesora w zakresie badań nad historią prawa, w zakresie prawa konstytucyjnego i wyznaniowego oraz dla jego wkładu w tworzenie gwarancji ustrojowych dla mniejszości wyznaniowych i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wręczenie Medalu odbędzie się w siedzibie Akademii podczas uroczystości zaplanowanej na 13 grudnia 2018 r. (czwartek).

wróć do góry