Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Organizator konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
Współorganizator konferencji: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Patronat: Polskie Towarzystwo Pedagogiki Porównawczej
Miejsce i czas konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna  w Warszawie, 22-23 czerwca 2017, ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa, Sala Synodalna
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), r.nowakowska@chat.edu.pl
Sekretarze konferencji: dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska oraz mgr Elżbieta Aleksiejuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) kontakt i zapisy: k.dsierocinska@chat.edu.pl

Program

Dzień 1 | 22 czerwca 2017

10:00 Powitanie uczestników i otwarcie Konferencji  | JM Rektor ChAT dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT i Arkadiusz Walczak, Dyrektor WCIES, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT
10:15-10:45  Od oświaty do szkolnictwa wyższego – kształcenie językowe w polityce edukacyjnej  | Jolanta Urbanikowa, Pełnomocnik Rektora UW ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych, Uniwersytet Warszawski
10:45-11:15 Polityka oświatowa w zakresie szkolnictwa podstawowego w Finlandii | dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
11:15-11:45  Elitarne szkolnictwo średnie – perspektywa porównawcza | prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
11:45-12:15 Przerwa kawowa
12:15-12:45  Globalna piłka nożna. Konteksty porównawczo-kulturowe | prof.  dr hab. Zbyszko Melosik,  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
12:45-13:15 Edukacja podstawowa dorosłych w politykach państwowych | prof. dr hab. Ewa Przybylska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych
13:15-14:15 Przerwa obiadowa
14:15-14:45  Myślenie krytyczne w kształceniu nauczycieli – perspektywa porównawcza  | dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie , Wydział Nauk Pedagogicznych
14:45-15:15 „Transfer” z programu matury międzynarodowej do ponad 200
gimnazjów w małych miejscowościach |
dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny
15.15-15.45 Rola nauczyciela na styku kultur w drugiej połowie XX w. w świetle autobiograficznych refleksji nauczycieli amerykańskich i polskich | dr Jacek Romaniuk, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
15:45 Podsumowanie dnia 1. —dyskusja

 Dzień 2 | 23 czerwca 2017

10:30 Otwarcie dnia 2. Konferencji
10:45-11:15 Singapur—uwarunkowania edukacyjnego sukcesu | dr hab. Inetta  Nowosad, prof.  UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Socjologii
11:15-11:45 Ustrój polskiego szkolnictwa wyższego według projektów tzw. Ustawy 2.0 z 2017 roku | prof.  dr hab. Tadeusz J. Zieliński,  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny
11:45-12:15 Przerwa kawowa
12:15-12:45 Polityka oświatowa z trzech perspektyw | prof.  dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii
rong>12:45-13:15 Wiedza i manipulacje. Pedagogika porównawcza i polityka oświatowa na kursie kolizyjnym | dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Pedagogiczny  
13:15-13:45 Czy pedagogika porównawcza jest jeszcze potrzebna?  | prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu
13:45 –14:15 Podsumowanie Konferencji
14:15 Obiad

Zapisy na Konferencję przyjmuje Sekretarz, dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska poprzez e-mail: kdsierocinska@wp.pl. Opłata konferencyjna dla uczestników (poza prelegentami i członkami komitetu organizacyjnego): 60 zł, konto: 29 1240 1040 1111 0010 6345 5983 prosimy o dopisanie w tytule wpłaty „konferencja WP”

Formularz zgłoszeniowy

Plakat konferencyjny nr 1

Plakat konferencyjny nr 2

Broszura

ZAPRASZAMY!

wróć do góry