Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Międzynarodowa Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej
Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

inaugurująca powstanie

Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją

11 czerwca 2019 r., godz. 9.30-17.30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Kampus „Młociny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, która inauguruje powołanie do życia Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją (ISBnM) przy Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Konferencja odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. w UKSW w Warszawie, przy ul. Wójcickiego 1/3, bud.23, sala 201.

Konferencja składać się będzie z dwóch sesji plenarnych, prowadzonych w formule „okrągłego stołu” oraz sesji równoległych w ramach otwartego Call for Papers. Pierwsza sesja plenarna poświęcona będzie zagadnieniu wielokulturowości, w tym postawom wobec imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie. Druga sesja plenarna dotyczyć będzie kwestii humanitarnych przymusowych migracji, w tym pracy organizacji pomocowych, świeckich i wyznaniowych, na rzecz imigrantów i uchodźców.

http://migracje.uksw.edu.pl/node/130

Program Konferencji – UKSW 11.06.2019

wróć do góry