Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Katedra Pedagogiki Społecznej i Socjologii Edukacji zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji

Termin konferencji: 21 marca 2019
Miejsce konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, aula

PROGRAM KONFERENCJI

Otwarcie konferencji: godz. 10.30
Sesja I: Obrazy rodziny współczesnej
+ 15 min do dyskusji (godz. 10.45-12.15)

 • dr hab. Anna Wachowiak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Miłość, młodość czy małżeństwo? Perspektywa komparatystyczna obrazów małżeństwa, rodziny i związków partnerskich w oczach studentów polskich i francuskich (godz.10.45-11.00)
 • prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Arcimowicz (Uniwersytet w Białymstoku) Znaczenia symboliczne oraz inne funkcje samochodu we współczesnej rodzinie (godz.11.00-11.15)
 • prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny) Społeczne skutki zjawiska eurosieroctwa w perspektywie czasowej emigracji zarobkowej obywateli polskich (godz. 11.30-11.45)
 • prof. nadzw. dr hab. Dorta Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku) Obraz przemian funkcji wychowawczej rodziny w poglądach dwóch pokoleń Podlasian (godz.11.45-12.00)
 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Dziecko i rodzina w świetle działań organizacji Barnevernet. Próba ewaluacji z perspektywy polskiej i norweskiej (godz. 12.00-12.15)

Przerwa (godz. 12.15-12.30)
Sesja II: Wybrane aspekty problematyki rodziny
+ 15 min do dyskusji (godz. 12.30-14.00)

 • dr Rafał Bodarski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Dorosłość i dojrzałość w perspektywie oddziaływań wychowawczych współczesnej rodziny (godz. 12.30-12.45)
 • dr Andrzej Sędek (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny) To kto ma wychowywać – szkoła i/lub rodzina? (godz. 12.45-13.00)
 • dr Mariola Badowska (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)Radość i troski osób starszych, (godz. 13.00-13.15)
 • dr Anna Walczak (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Rodzina jako wartość w świetle danych European Values Study (godz. 13.15-13.30)
 • mgr Joanna Kata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Funkcjonowanie psychospołeczne i poczucie jakości życia dziecka w rodzinie w wymiarze ekonomicznym i społecznym (godz. 13.30-14.00)

Przerwa (godz. 14.00-14.30)
Sesja III: Rodzina wobec zjawisk ekonomicznych i problemów społecznych
+ 15 min do dyskusji ( godz. 14.30-16.15)

 • dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet Warszawski) Ekonomiczny wymiar migracji rodzicielskich (godz. 14.30-14.45)
 • dr Izabela Kochan (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Skutki migracji ekonomicznej Polaków dla funkcjonowania rodziny – wybrane aspekty (godz. 14.45-15.00)
 • mgr Natasza Doiczman-Łoboda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Portret rodziny migracyjnej. Postrzeganie przeobrażeń w obrębie więzi rodzinnych i sytuacji materialnej przez członków rodzin rozłączonych w wyniku emigracji (godz. 15.00-15.15)
 • mgr Agnieszka Kołodziejak (Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny) Bezpieczeństwo społeczne polskich migrantów w Królestwie Niderlandów (godz. 15.15-15.30)
 • dr Hanna Tranda (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Wsparcie Kościołów dedykowane rodzinie w sytuacji jej kryzysu ekonomicznego (godz. 15.30-15.45)
 • dr Małgorzata H. Herudzińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) Stereotypy dotyczące przemocy we współczesnej rodzinie polskiej (godz. 15.45-16.00)

Rada Naukowa:
prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Arcimowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
prof. nadzw. dr hab. Dorta Misiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. nadzw. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
prof. nadzw. dr hab. Anna Wachowiak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Bartłomiej Walczak (Uniwersytet Warszawski)

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca konferencji: prof. zw. dr hab. Elżbieta Czykwin
Członkowie: dr Rafał Bodarski, dr Izabela Kochan, dr Hanna Tranda
Sekretarz konferencji: dr Anna Walczak

FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W WYMIARZE EKONOMICZNYM I SPOŁECZNYM

wróć do góry