Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W dniu 5 października 2017 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Miodowej 21c odbyły się uroczystości związane z inauguracją nowego roku akademickiego 2017/2018.

O godzinie 13:00 rozpoczęło się nabożeństwo ekumeniczne, celebrowane przez duchownych reprezentujących trzy tradycje wyznaniowe: prawosławną, protestancką i starokatolicką. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił Jego Magnificencja Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT.

Na zakończenie nabożeństwa odbyła się ceremonia podpisania aktu erekcyjnego, przeznaczonego do wmurowania w fundamenty nowej siedziby ChAT, wznoszonej u zbiegu ulic Duracza i Broniewskiego. Podpisy pod dokumentem złożyli: Jego Eminencja Metropolita Sawa, zwierzchnicy pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz władze Akademii.

O godzinie 14:00 rozpoczęła się uroczystość inauguracji, której przewodniczył Jego Magnificencja Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Po wprowadzeniu sztandaru Akademii i odśpiewaniu hymnu państwowego, Jego Magnificencja Rektor ChAT serdecznie powitał przybyłych na uroczystość: zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli Kościoła rzymskokatolickiego, rektorów i przedstawicieli uczelni warszawskich, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, pracowników Akademii a przede wszystkim jej studentów.

Po wystąpieniu Jego Magnificencji Rektora ChAT, w którym m.in. zwrócił uwagę na obecną sytuację panującą w szkolnictwie wyższym oraz główne założenia przygotowywanej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i szeroko dyskutowanej nowej ustawy, nastąpiła immatrykulacja studentów I roku, której dokonał Prorektor ds. nauki, Jego Ekscelencja abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski, oraz uroczyste ślubowanie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel studentów, który w swoim wystąpieniu m.in. serdecznie powitał nowych kolegów i koleżanki – studentki i studentów I roku, a także podzielił się kilkoma słowami refleksji na temat specyfiki studiów w ChAT.

Wykład inauguracyjny na temat, który nawiązuje do jubileuszu 500-lecia Reformacji, tzn.: „Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny Zachodu”, wygłosił prof. zw. dr hab. Zbigniew Pasek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uroczystość inauguracji zakończyła się odśpiewaniem hymnu akademickiego „Gaudeamus igitur”.

Po zakończeniu uroczystości w siedzibie ChAT, zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w PRE, przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, władze Akademii oraz pozostali Goście, udali się na teren budowy nowej siedziby ChAT, gdzie dokonano poświęcenia oraz wmurowania kamienia węgielnego.

Tekst: mgr Jerzy Betlejko
Fot.: Łukasz Troc

wróć do góry