Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Informujemy z satysfakcją, że p. dziekan dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, decyzją Kapituły Konkursów Innowacyjnych, której przewodniczyła Konsul Wielkiej Brytanii, w ramach XXXIII ogólnopolskiego Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, otrzymała tytuł i certyfikat „Promotor Rozwoju Edukacji”. Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się 8 czerwca 2018 roku w pałacu Poznańskich w Łodzi.

Gratulujemy!

wróć do góry