Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zakład Badań nad Tekstami Kulturowymi Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej zaprasza na Konferencję Naukową pt.:
Człowiek i społeczeństwo w klasycznych źródłach judaizmu, chrześcijaństwa i islamu
23 maja 2018 r. godz. 10.00 – Podkowa Leśna (k. Warszawy)
Cel konferencji:
– prezentacja prac teoretycznych, wyników lub doniesień z badań, – integracja tematyki z pogranicza dyskursu, religioznawstwa, hermeneutyki, antropologii,
– integracja środowisk akademickich, – wymiana doświadczeń naukowych, – publikacja oryginalnych wyników.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy więc przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych: filologii klasycznej, historii starożytnej, religioznawstwa, teologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, archeologii, antropologii, socjologii, psychologii. Szczególnie zachęcamy do prezentacji niepublikowanych dotychczas wyników badań własnych, realizowanych w rozprawach doktorskich, grantach, itp.

Więcej:

konferencja-maj-2018

wróć do góry