Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W jubileuszowym roku 200-lecia Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn odbyła się konferencja naukowa zorganizowana wspólnie przez Wydział Teologii Ewangelickiej tej uczelni oraz Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Wiązała się ona z obchodami 40-lecia współpracy obu instytucji. Obrady toczyły się w Bonn w dniach 10–12 września 2018 r. i zgromadziły liczne grono naukowców z Niemiec i Polski. Otwarcia konferencji dokonali rektor Uniwersytetu prof. Michael Hoch i rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski oraz burmistrz Bonn Angelica Kappel, dziekan Wydziału Teologii Ewangelickiej prof. Udo Rüterswörden i prof. Michael Meyer-Blanck (koordynator wydarzenia). W trakcie obrad wygłoszono 18 referatów oscylujących wokół tematyki określonej w tytule spotkania „Nach der Reformation. Die Rolle von Religion und Theologie in Europa” („Po Reformacji. Rola religii i teologii w Europie”). Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli, obok rektora Akademii, dziekan Wydziału Teologicznego ChAT prof. Jerzy Ostapczuk, bp prof. Marcin Hintz, bp dr Adrian Korczago, prof. Tadeusz Zieliński, prof. Jakub Slawik, prof. Andrzej Kluczyński, dr Jerzy Sojka oraz prof. Jarosław Płuciennik (Uniwersytet Łódzki). Wokół przedstawionych wystąpień toczyła się interesująca, wielowątkowa dyskusja. Przy okazji spotkania podsumowano osiągnięcia z dotychczasowej współpracy bońskiego Uniwersytetu i ChAT oraz omawiano plany współdziałania na przyszłość.

wróć do góry